Gebruikersoverleg 19 april

Op 19 april 2017 zal het jaarlijkse gebruikersoverleg plaatsvinden van de zwembaden de Veur en de Driesprong. Hiervoor zijn alle huurders uitgenodigd. Tijdens het overleg zal gesproken worden over het gebruik van de zwembaden in het lopende seizoen en het nieuwe seizoen. Tevens zal het Keurmerk Veilig en Schoon toegelicht worden. Als u hierover meer…